Bê tông tươi Chèm Hà Nội

Qua quá trình xây dựng và phát triển, ngày nay Bê tông tươi Chèm – Hà Nội có bề dày kinh nghiệm hoạt động trong các lĩnh vực sau:
–    Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi.
–    San lấp mặt bằng.
–    Mua bán ô tô, phụ tùng ô tô.
–    Xuất nhập khẩu hàng hóa công ty kinh doanh.
–    Cho thuê xe bê tông, xe bơm bê tông.
–    Sản xuất và mua bán bê tông thương phẩm.
–    Sản xuất và mua bán vật liệu xây dựng.
–    Mua bán, cho thuê máy móc thiết bị công trình.

Bê tông tươi Chèm Hà Nội

Bê tông tươi Hà Nội được xây dựng và phát triển trên nền tảng đội ngũ tri thức trẻ, công nhân lành nghề nhiệt huyết.

Bê tông tươi Hà Nội đã, đang và sẽ tiếp tục gặt hái thành công cùng với sự phát triển của kinh tế đất nước!